ข้อมูล ของสินค้า

เกมส่งเสริมพัฒนาการ Jumbo Beads

฿1,790.00

Jumbo Beads

ตัวต่อจัมโบ้ บีดส์ เกมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มิติสัมพันธ์ เรียนรู้สีและรูปทรง การแก้ปัญหา รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็ก

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป-ผู้ใหญ่

จัมโบ้ บรีดส์ ประกอบด้วยหมากสำหรับเล่น 12 ตัว กระดาน และชาเลนจ์ 85 ด่าน ระดับชาเลนจ์ตั้งแต่ง่าย-ยาก จึงสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

วิธีการเล่น
1. เลือกด่านชาเลนจ์ที่ต้องการ
2. วางตัวต่อลงบนกระดาน ตามสีและรูปทรงของตัวต่อที่กำหนดในชาเลนจ์
3. หากวางตัวต่อทุกตัวจนครบพอดีทั้งกระดานถือว่าสำเร็จด่านนั้น

**ยิ่งชาเลนจ์ที่เลขมากขึ้น จะมีพื้นที่ว่างไม่ระบุสีและรูปทรงมากขึ้น ผู้เล่นจึงต้องลองผิดลองถูกและหาความความเป็นไปได้ด้วยตัวเองมากขึ้น

สินค้าอื่นๆ