เซ็นทรัล ภูเก็ต

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 1,250.50 ตร.ม.
จังหวัด: ภูเก็ต
เครื่องตู้เกม: ไม่มี
เบอร์ติดต่อ: 065-9512330
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 330 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 400 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 390 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 450 บาท

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 160 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 200 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 190 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 220 บาท

จุดที่ตั้ง