Central Si Racha

เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 3

ราคาค่าเข้าสาขา เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 3

เด็ก

ผู้ใหญ่

2 ชั่วโมง ราคา 320 บาท
ทั้งวัน ราคา 380 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 100 บาท
ทั้งวัน ราคา 120 บาท

ภาพเครื่องเล่นสาขา เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 3

แล้วสาขา เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 3

อยู่ไหนน้า?