ฮาร์เบอร์ พัทยา

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 1,092.30 ตร.ม.
จังหวัด: ชลบุรี
เครื่องตู้เกม: มี
เบอร์ติดต่อ: 065-5241748
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

วันธรรมดา

2 ชั่วโมง ราคา 160 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 240 บาท

วันหยุด

2 ชั่วโมง ราคา 200 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 280 บาท

วันธรรมดา

2 ชั่วโมง ราคา 240 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 350 บาท

วันหยุด

2 ชั่วโมง ราคา 280 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 400 บาท

วันธรรมดา

2 ชั่วโมง ราคา 60 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

วันหยุด

2 ชั่วโมง ราคา 60 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

จุดที่ตั้ง