โลตัส บางใหญ่

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 600 ตร.ม.
จังหวัด: นนทบุรี
เครื่องตู้เกม: ไม่มี
เบอร์ติดต่อ: 065-5241749
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 110 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 120 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 170 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 140 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 150 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 220 บาท

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 30 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 40 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 60 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 30 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 40 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 60 บาท

จุดที่ตั้ง