โลตัส สุขาภิบาล 1

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 236 ตร.ม.
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เครื่องตู้เกม: มี
เบอร์ติดต่อ: 061-3928157
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 120 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 150 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 200 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 140 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 180 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 250 บาท

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 20 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 10 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 30 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 10 บาท)
ทั้งวัน ราคา 50 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 20 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 10 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 30 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 10 บาท)
ทั้งวัน ราคา 50 บาท

จุดที่ตั้ง