Lotus Srinakarin

โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 2

ราคาค่าเข้าสาขา โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 2

เด็ก

ผู้ใหญ่

1 ชั่วโมง ราคา 130 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 180 บาท
ทั้งวัน ราคา 260 บาท
1 ชั่วโมง ราคา 40 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 40 บาท
ทั้งวัน ราคา 40 บาท

ภาพเครื่องเล่นสาขา โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 2

แล้วสาขา โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 2

อยู่ไหนน้า?