แพชชั่น ระยอง

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 661 ตร.ม.
จังหวัด: ระยอง
เครื่องตู้เกม: มี
เบอร์ติดต่อ: 061-4129432
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

1 ชั่วโมง ราคา 130 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 190 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 200 บาท

1 ชั่วโมง ราคา 30 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 10 บาท)
2 ชั่วโมง ราคา 40 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 10 บาท)
ทั้งวัน ราคา 50 บาท

จุดที่ตั้ง