เดอะมอลล์บางแค

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 1,192 ตร.ม.
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เครื่องตู้เกม: มี
เบอร์ติดต่อ: 061-4153052
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

วันธรรมดา

2 ชั่วโมง ราคา 170 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 250 บาท

วันหยุด

2 ชั่วโมง ราคา 200 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 290 บาท

วันธรรมดา

2 ชั่วโมง ราคา 250 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 370 บาท

วันหยุด

2 ชั่วโมง ราคา 300 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 420 บาท

วันธรรมดา

2 ชั่วโมง ราคา 60 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

วันหยุด

2 ชั่วโมง ราคา 70 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

จุดที่ตั้ง