เดอะวอล์ค เกษตรฯ

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 530 ตร.ม.
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เครื่องตู้เกม: มี
เบอร์ติดต่อ: 065-5241756
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 160 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 240 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 200 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 300 บาท

วันธรรมดา

1 ชั่วโมง ราคา 60 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

วันหยุด

1 ชั่วโมง ราคา 60 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

จุดที่ตั้ง