The Mall Bangkae

เดอะมอลล์บางแค ชั้น 4

kidzooona the mall bangkae shopfront 1

ราคาค่าเข้าสาขา เดอะมอลล์บางแค ชั้น 4

เด็ก

ผู้ใหญ่

เด็กเล็ก (<105ซม)
วันธรรมดา
2 ชั่วโมง ราคา 170 บาท
ทั้งวัน ราคา 250 บาท

วันหยุด
2 ชั่วโมง ราคา 200 บาท
ทั้งวัน ราคา 290 บาท

เด็กโต (>105ซม)
วันธรรมดา
2 ชั่วโมง ราคา 250 บาท
ทั้งวัน ราคา 370 บาท

วันหยุด
2 ชั่วโมง ราคา 300 บาท
ทั้งวัน ราคา 420 บาท
วันธรรมดา
2 ชั่วโมง ราคา 60 บาท
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

วันหยุด
2 ชั่วโมง ราคา 70 บาท
ทั้งวัน ราคา 100 บาท

แล้วสาขา เดอะมอลล์บางแค ชั้น 4

อยู่ไหนน้า?