เฮ็กแซ็กต์ลี

Hexactly

“เฮ็กแซ็กต์ลี บล็อกไม้ทรงหกเหลี่ยมหลากหลายสีสัน”

สามารถต่อบล็อกไม้หลากสีสันเป็นรูปทรงต่างๆ
ทั้งดอกไม้ สัตว์ต่างๆ หรือรถยนต์
หรือจะวางซ้อนต่อกันขึ้นไป เพื่อให้หนูๆได้เรียนรู้ทักษะการวางสมดุลของน้ำหนัก

ข้อมูลของเล่น

เหมาะกับอายุ: 2-12 ปี
เล่นได้ครั้งละ: 1-2 คน
โซน: มุมของเล่น

จุดเด่นของเครื่องเล่น

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เมื่อเด็กๆประกอบบล็อกตัวต่อไม้เป็นรูปทรงต่างๆ

เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเวลาหยิบจับของเล่น แล้วนำไปประกอบ

พัฒนาการ

การเคลื่อนไหวร่างกาย
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะทางสังคม

มีที่สาขาไหนบ้าง?