สถานีตำรวจ

Police Station

“วันนี้เราไปไล่จับผู้ร้ายกันดีกว่า!!”

เปิดโลกจินตนาการ ให้เด็กๆได้เป็นตำรวจ จับผู้ร้าย ปกป้องผู้อื่น
มีทั้งชุดและอุปกรณ์ของคุณตำรวจครบ!!

ข้อมูลของเล่น

เหมาะกับอายุ: 2-6 ปี
เล่นได้ครั้งละ: 2-3 คน
โซน: นาริคิริ

จุดเด่นของเครื่องเล่น

เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆสัมผัสประสบการณ์การเป็นตำรวจ ได้เรียนรู้ว่าตำรวจมีหน้าที่ทำอะไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง

เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆและครอบครัวเมื่อเล่นบทบาทสมมติด้วยกัน

เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเวลาหยิบจับเครื่องมือต่างๆ เช่น ชุดตำรวจ ปืน กุญแจมือ วอสื่อสาร ฯลฯ

พัฒนาการ

การเคลื่อนไหวร่างกาย
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะทางสังคม

มีที่สาขาไหนบ้าง?