ที่ทำการไปรษณีย์

Post Office

“วันนี้มีจดหมายไปส่งที่ไหนบ้างน้าาา”

สวมบทบาทเป็นคนส่งไปรษณีย์ตัวน้อย
วิ่งนำจดหมายไปส่งยังที่หมายให้ถูกต้อง
มา!! พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลย!!

ข้อมูลของเล่น

เหมาะกับอายุ: 2-6 ปี
เล่นได้ครั้งละ: 2-3 คน
โซน: นาริคิริ

จุดเด่นของเครื่องเล่น

เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆสัมผัสประสบการณ์ในการเป็นคนส่งจดหมาย เรียนรู้กับรับส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ทั้งยังรู้จักทิศทางและสถานที่ต่างๆ

เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆและครอบครัวเมื่อเล่นบทบาทสมมติด้วยกัน ถามเพื่อนๆที่อยู่ในร้านต่างๆว่าจดหมายนี้เป็นของพวกเค้ารึเปล่า

เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเวลาหยิบจับเครื่องมือต่างๆในร้าน ทั้งตัวจดหมายและกระเป๋าใส่จดหมาย

พัฒนาการ

การเคลื่อนไหวร่างกาย
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะทางสังคม

มีที่สาขาไหนบ้าง?