บทความ

ทำอย่างไรถ้าลูกติดนิสัยแย่มาจากเพื่อน

บทความจาก https://www.passeducation.com/content/4318/ทำอย่างไรถ้าลูกติดนิสัยแย่มาจากเพื่อน

เมื่อลูกน้อยเริ่มไปโรงเรียน บ่อยครั้งพ่อแม่อาจต้องแปลกใจที่พบว่า ลูกมีพฤติกรรมไม่น่ารักกลับบ้านมาด้วย เช่น พูดคำหยาบ มีกิริยาก้าวร้าวทั้งที่ไม่เคยเป็น ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกจำพฤติกรรมเหล่านั้นมาจากเพื่อนที่โรงเรียน สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ คือ

1. ต้องเข้าใจว่าเด็กเล็ก 3-4 ขวบ เป็นวัยชอบเลียนแบบ ยังไม่รู้ว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ

2. ถ้าลูกพูดคำหยาบ หรือมีพฤติกรรมไม่น่ารัก พ่อแม่ต้องไม่เพิกเฉย ไม่ปล่อยผ่าน หรือเห็นเป็นเรื่องตลก เพราะเด็กจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งปกติที่ทำได้

3. กรณีลูกพูดคำหยาบ ไม่ดุด่าหรือตี แต่ให้บอกลูกทันทีด้วยทำท่าจริงจังว่า

“แม่ไม่ชอบ หนูพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลย อย่าพูดอีกนะจ๊ะ”

4. ไม่อยากให้ลูกพูดคำหยาบ พ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านก็ต้องไม่พูดคำหยาบ

 เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนเสมอ

5. ลูกอาจหยุดพฤติกรรมแย่ๆ ไม่ได้ในทันที พ่อแม่จึงจำเป็นต้องสอนและแนะนำทุกครั้ง เด็กจะค่อยๆ ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลงได้  

6. พฤติกรรมไม่น่ารักอื่นๆ ก็ใช้หลักเดียวกัน คือ เมื่อไรที่ลูกทำ พ่อแม่ต้องแสดงออกว่าไม่ชอบทันที และสอนว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้

7. กรณีลูกยังไม่ลดหรือเลิกพูดคำหยาบ พ่อแม่อาจใช้วิธีนิ่งเฉย โดยบอกลูกว่า “ถ้าลูกยังพูดจาไม่น่ารักแบบนี้ แม่จะไม่พูดด้วย” จากนั้นลองไม่สนใจสิ่งที่เขาทำสักพัก วิธีนี้อาจทำให้ลูกกลัวและค่อยๆ ลดการพูดคำหยาบลงได้

เพื่อนที่โรงเรียนจะทำให้ลูกค่อยๆ เรียนรู้ว่านิสัยแบบใดควรทำตามหรือไม่ควรทำตาม การคบเพื่อนที่มีนิสัยหลากหลายดีบ้างแย่บ้างจึงช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีอีกแบบหนึ่ง