บทความ

ปัญหาเด็กติดพี่เลี้ยง

บทความจาก https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/58476/-parinf-par-parpres-parsch-

ปัจจุบันการจ้างพี่เลี้ยงเด็ก กลายเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเลี้ยงลูก เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ หรือมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งต้องการให้ลูกมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด

แต่การปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงตลอดเวลาก็ส่งผลเสียต่อควมรักความผูกพันในครอบครัวได้เช่นกัน เพราะลูกจะรู้สึกผูกพันกับพี่เลี้ยงมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ ส่งผลให้ลูกเคยชินกับการมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างกาย เมื่อพี่เลี้ยงไม่อยู่ก็อาจแสดงท่าทีไม่พอใจหรือก้าวร้าวได้

เด็กในช่วงชวบปีแรกเป็นช่วงวัยที่เด็กไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ จึงต้องพึ่งพาคนรอบข้างหรือผู้ดูแลเป็นหลัก เมื่อมีใครที่เข้ามาช่วยเหลือบ่อยครั้ง เด็กก็จะจดจำลักษณะต่าง ๆ อาทิ น้ำหนักมือ การสัมผัส เสียง กลิ่น และใบหน้าของผู้ดูแลเอาไว้ เพราะช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ในครั้งต่อ ๆ ไปที่ต้องการความช่วยเหลือ เด็กก็จะร้องขอจากผู้ดูแลคนเดิม แต่หากผู้ดูแลคนเดิมหายไปหรือไม่มาหา เด็กก็จะแสดงอาการหวาดระแวง ไม่พอใจ และต่อต้าน เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง หากคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ลูกติดพี่เลี้ยงมากเกินไปอาจต้องหาเวลาอยู่กับลูกบ้าง และจัดสรรเวลาการดูแลลูกของพี่เลี้ยงให้เหมาะสม เพราะเมื่อถึงเวลาที่พี่เลี้ยงไม่อยู่ หรือลาออกไป ลูกจะได้อยู่กับคนอื่น ๆ ได้

วิธีการ

1. แบ่งเวลาและหน้าที่กับพี่เลี้ยงให้ชัดเจน

การมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ช่วยแบ่งเบาการเลี้ยงดูลูกแก่พ่อแม่ได้ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรลูกก็ต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่มากที่สุด ฉะนั้นควรจัดลำดับกิจกรรมในแต่ละวันเพื่อแบ่งเวลามาอยู่กับลูกบ้าง โดยอาจให้พี่เลี้ยงคอยนั่งอยู่ข้าง ๆ หรือให้ไปทำธุระอย่างอื่นแทนขณะที่พ่อแม่เล่นอยู่กับลูกก็ได้เช่นกัน

2. ถึงไม่ติด แต่ไม่ใช่ว่าไม่รัก

แม้การกระทำและการแสดงออกบางอย่างของลูกจะดูเหมือนอยากอยู่กับพี่เลี้ยงตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้วลึก ๆ ลูกย่อมอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากกว่า เพียงแต่เมื่อลูกอยากอยู่ด้วยแล้วเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ เด็กก็จำเป็นต้องหันไปหาคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง หรือพร้อมจะตอบสนองความต้องการของเด็กแทน

3. ไม่ให้พี่เลี้ยงตามใจลูกมากเกินไป

อีกสาเหตุหนึ่งที่ลูกชอบอยู่กับพี่เลี้ยง อาจเป็นเพราะพี่เลี้ยงตามใจมากกว่าพ่อแม่ บางครั้งพ่อแม่ก็คอยห้ามปรามเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เด็กต้องการหรือกระทำนั้นไม่ถูกต้อง แต่สำหรับพี่เลี้ยงไม่ว่าเด็กจะทำอะไรก็ตามใจไปเสียหมด คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยตกลงกับพี่เลี้ยงให้เข้าใจ และกำหนดบทบาทให้ชัดเจน

4. ทำกิจกรรมเพิ่มความรักความอบอุ่นในครอบครัว

การทำกิจกรรมร่วมกันสามคนพ่อแม่ลูก จะส่งผลให้เด็กรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวได้อย่างชัดเจน เมื่อลูกเห็นว่าพ่อแม่รักเขา เขาก็จะรู้สึกใกล้ชิดและปลอดภัยเมื่ออยู่กับพ่อแม่มากขึ้น ช่วยให้อาการติดพี่เลี้ยงลดลงได้ โดยกิจกรรมสานสัมพันธ์รักมีมากมาย อาทิ ออกไปปิคนิคนอกบ้าน ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน กินอาหารเช้า-เย็นพร้อมหน้า เล่นเกมสนุก ๆ ในบ้าน และการเล่านิทานก่อนนอน เป็นต้น

 

ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพื้นฐานพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของลูกเริ่มต้นมาจากครอบครัว พี่เลี้ยงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้เติบโ

ตขึ้นอย่างแข็งแรงฉะนั้น พ่อแม่ควรจัดสรรทุกสิ่งอย่างเหมาะสม เพื่อให้คุณลูกมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย