บทความ

พ่อแม่คือของเล่นมีชีวิต

บทความจาก https://www.khunlook.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=15

พ่อแม่คือของเล่นมีชีวิต

        ประโยคนี้คือเรื่องจริงไม่ได้อิงทอยสตอรี่ พ่อแม่คือของเล่นที่มีตัวตน มีชีวิตจิตใจ รับประกันว่าสามารถกระตุ้นพัฒนาการของลูกได้รอบด้าน ทั้งฝึกสมาธิ ฝึกสมอง ฝึกไอคิว และยังทำให้ลูกอารมณ์ดีมีความสุข รู้สึกอบอุ่นใจคลายหวัด เอ๊ย คลายกังวล แถมยังประยุกต์การเล่นได้ตามวัย ปรับเปลี่ยนวิธีเล่นตามความสนใจของลูกได้ตลอดอีกด้วย

การเล่น…ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

        อย่าคิดว่าเรื่องเล่นเป็นเรื่องเหลวไหล เพราะงานวิจัยมากมายยืนยันได้ว่า การเล่นนั้นจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ การเล่นทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การเล่นช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ ของชีวิตที่เด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกรอบตัว การเล่นช่วยให้เด็กได้ประสบการณ์และสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ตั้งแต่พ่อแม่ เด็กวัยเดียวกัน เด็กรุ่นพี่ ไปจนถึงการรับมือกับคนแปลกหน้า การเล่นช่วยให้เด็กค้นพบความสามารถของตัวเองซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความมั่นคงภายในตัวเอง การเล่นทำให้เด็กได้ฝึกทักษะการตัดสินใจ การวางแผน การค้นพบสิ่งที่สนใจ และมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ตนสนใจ การเล่นช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ต่อไป

พ่อแม่ชวนลูกเล่น…ดีอย่างไร?