บทความ

ลูกชอบดูดนิ้ว ทำอย่างไรดี…??

บทความจาก https://www.synphaet.co.th/children-ramintra/ลูกชอบดูดนิ้ว-ทำอย่างไร/

ทำไม.. เด็กจึงดูดนิ้ว

การดูดนิ้วในเด็กทารกและเด็กเล็กนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติตามพัฒนาการของเด็ก เด็กทารกและเด็กเล็กจะดูดนิ้ว หรือสิ่งของเพื่อความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย และเป็นจุดเริ่มต้นของการสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในเด็กบางคนมีการดูดนิ้วมาตั้งแต่ในครรภ์ เด็กบางคนชอบดูดนิ้วเพราะรู้สึกเพลิน บางคนเหงาเลยปลอบใจตัวเอง บางคนดูดเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ เพราะเด็กส่วนใหญ่จะเรียนรู้ว่า พอดูดนิ้วแล้วพ่อแม่จะเข้ามาสนใจทันที

การดูดนิ้วส่งผลเสียอย่างไร

เด็กส่วนใหญ่จะหยุดดูดนิ้วเองภายในอายุ 2-4 ปี แต่ในเด็กบางคนที่ไม่สามารถเลิกดูดได้หลังจากนี้ ก็จะเกิดผลเสียต่อการสบฟันหน้าบนจะยื่น ถ้ามีแรงดูดมากก็จะทำให้ฟันหน้าบนและล่างไม่สบกันทำให้กัดตัดอาหารไม่ได้ และมีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร

เมื่อไหร่ที่ควรเริ่มกังวลเกี่ยวกับการดูดนิ้ว

การดูดนิ้วถือเป็นพฤติกรรมปกติที่พบได้ในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ขวบ แต่ถ้าเด็กๆ มาตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วทันตแพทย์จะตรวจเกี่ยวกับการสบฟันและการเจริญเติบโตของขากรรไกรด้วย หากเด็กยังไม่หยุดดูดนิ้วเมื่ออายุเกิน 3 ขวบ ผู้ปกครองควรเริ่มปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

ถ้าเด็กดูดนิ้วควรทำอย่างไรดี

คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจการดูดนิ้วนั้นไม่ได้เป็นเรื่องอันตรายหรือผิดปกติร้ายแรง แต่เป็นนิสัยที่ต้องการเวลาในการปรับตัว ในเด็กเล็กๆ เราอาจใช้ของเล่นที่น่าสนใจมาหลอกล่อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเด็ก ให้เด็กใช้มือมาจับของเล่น แลเล่นของเล่นแทนการดูดนิ้ว

ส่วนในเด็กที่โตแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจพาลูกมาพบทันตแพทย์ เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจและอธิบายถึงผลเสียของการดูดนิ้ว ชักชวนให้เด็กเลิกดูดนิ้ว ส่วนผู้ปกครองก็คอยเตือนและให้กำลังใจ และไม่ควรกังวลกับการดูดนิ้วของเด็กมากนัก พยายามสนใจในตัวเด็กมากขึ้น โดยชักชวนทำกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่นานนักเด็กก็จะเลิกดูนิ้วได้เอง

ถ้าเด็กอยากเลิกดูดนิ้วแต่เลิกไม่ได้เนื่องจากเกิดการดูดเวลาหลับ ผู้ปกครองอาจปรึกษาทันตแพทย์ถึงแนวทางอื่นๆ ในการรักษาต่อไป

การดูดจุกนมปลอมจะปลอดภัยกว่าหรือไม่

การดูดจุกนมปลอมเป็นเวลานานส่งผลเสียไม่ต่างจากการดูดนิ้ว แต่การดูดจุกนมปลอมนั้นเมื่อถึงเวลาเลิกจะเลิกได้ง่ายกว่า