บทความ

ประกาศผู้ได้รับสิทธิกิจกรรม Merry Kidzooona ต่อที่ 2

ประกาศผู้ได้รับสิทธิกิจกรรม Merry Kidzooona ต่อที่ 2

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ที่ร่วม กิจกรรม  ต่อที่ 2 อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
สิทธิที่ได้รับจะเป็นสิทธิฟรีเด็ก 1 คนรายวัน ณ สาขาที่ลงทะเบียนไว้
ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2024
แสดงบัตรประชาชนให้พนักงานหน้าร้านเพื่อยืนยันตัวตนและลงนาม

ขออนุญาตปฏิเสธการใช้สิทธิ กรณี…
• ชื่อและเลขบัตรไม่ตรง
• ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ สาขาที่ลงทะเบียนไว้
• มีการใช้สิทธิแล้ว
ขอจำกัดการใช้สิทธิวันเด็กให้เล่นเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

… … … …

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิกิจกรรม Merry Kidzooona ต่อที่ 2 มีดังต่อไปนี้

คุณ Arinchaya ( 8454 ) ใช้สิทธิสาขา เทสโก้โลตัส บางใหญ่
คุณ Butlee ( 2387 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ Chutima ( 7530 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ Jinnipa ( 4800 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
คุณ juyoung ( 3885 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พัทยา บีช
คุณ Narissara ( 2387 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ Nichapavee ( 8771 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ Prasert ( 0687 ) ใช้สิทธิสาขา เทสโก้โลตัส บางใหญ่
คุณ Pratthana ( 8337 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ Rutti ( 8873 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ Sarayuth ( 9107 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ Songtarm ( 1212 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พัทยา บีช
คุณ Supachok ( 1559 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ Thiuanut ( 1696 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ กมนทรรศน์ ( 8641 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ กฤตชญา ( 0706 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ กฤตติกา ( 3993 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ กัญญารัตน์ ( 5308 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ กันตนา ( 2623 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
คุณ กันยา ( 1872 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ กานต์สินี ( 4740 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
คุณ กิรณา ( 1771 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ กุลวลี ( 2834 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ไกรวรรณ ( 6707 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ ขนิษฐา ( 7861 ) ใช้สิทธิสาขา เทสโก้โลตัส บางใหญ่
คุณ คมสันต์ ( 7371 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ จักรกฤต ( 5435 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ จิดาภา ( 5424 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ จิตเกษม ( 6503 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัส ภูเก็ต
คุณ จิตรา ( 6554 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ จิราวรรณ ( 0721 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ จุฑาทิพย์ ( 0696 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ จุฑามาศ ( 1172 ) ใช้สิทธิสาขา เทสโก้โลตัส บางใหญ่
คุณ จุมภฏ ( 9377 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ เจียมจิต ( 7673 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ฉัตรชัย ( 6367 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ชฎาธร ( 7045 ) ใช้สิทธิสาขา บิ๊กซี รัชดา
คุณ ชนิการ์ ( 6671 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ ชลธิชา ( 3269 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ฐณศิกาญจน์ ( 0897 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ ฐานิชาพัส ( 0579 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ณรงค์ ( 5336 ) ใช้สิทธิสาขา วี สแควร์ นครสวรรค์
คุณ ณัชชา ( 1738 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ ณัชชา ( 9282 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ณัฏฐ์กุลปริยา ( 4673 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ ณัฏฐ์ชุฎา ( 1768 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ ณัฏฐิรา ( 3992 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ณัฏธิดา ( 0910 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ณัฐฏ์ณภรรค ( 0108 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ณัฐพร ( 3435 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ ณัฐพล ( 1030 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ณัฐวิตรา ( 5101 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ณิชกานต์ ( 0371 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ ณิชาพัชร์ ( 5105 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ ณิชาภัทร ( 2301 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ณิษา ( 8511 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ดวงใจ ( 7709 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
คุณ ดวงเดือน ( 9750 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ ดวงฤทัย ( 9040 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ ทรงวุฒิ ( 5163 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ธนโชติ ( 6076 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ ธัญพร ( 2874 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ธัญพร ( 9917 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ นที ( 2261 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ นนทพร ( 0291 ) ใช้สิทธิสาขา วี สแควร์ นครสวรรค์
คุณ นพดล ( 0602 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ นพดล ( 1657 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ นราวดี ( 7673 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ นราวิชญ์ ( 6143 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ นริศรา ( 2387 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ นริศรา ( 6357 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ นริศรา ( 7773 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ นวพร ( 8371 ) ใช้สิทธิสาขา บิ๊กซี รัชดา
คุณ นันทพร ( 4201 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ นามี ( 4052 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ นาวี ( 3050 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ น้ำฝน ( 9151 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
คุณ นิตยา ( 5648 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ นิพน ( 9142 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัส ภูเก็ต
คุณ นิษฐา ( 4731 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ นุสรณ์ ( 0146 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ เนตรนภา ( 4046 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ เบ็ญจพร ( 0875 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ประกายเพชร ( 5908 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ ประภา ( 7721 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ประภาศรี ( 7246 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ ปราณีต ( 1591 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
คุณ ปัตฐมา ( 3322 ) ใช้สิทธิสาขา จังซีลอน ภูเก็ต
คุณ ปัทมา ( 4753 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ชลบุรี
คุณ ปาจรีย์ ( 6154 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ปารณีย์ ( 3993 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ ปาริฉัตร ( 1007 ) ใช้สิทธิสาขา วี สแควร์ นครสวรรค์
คุณ ปาริฉัตร ( 2681 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ปิ่นรัตน์ ( 9257 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ ปิยรติกร ( 3624 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ปุณณกันต์ ( 1901 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
คุณ ปุณยนุช ( 8423 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ เปมิกา ( 4826 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ พงศกร​ ( 8120 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ พรทิพา ( 1620 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ พรภิ​มล​ ( 0429 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ พรรณเพ็ญ​ ( 5878 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ พรรณวิภา ( 2323 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ พลศรี ( 7661 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ พัชรพร ( 8190 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ พันธ์รบ ( 8679 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ พิษณุ ( 8997 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ฟ้าใส ( 0743 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัส ภูเก็ต
คุณ ภัคชฎาภรณ์ ( 2964 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ภัทรพร ( 3672 ) ใช้สิทธิสาขา บิ๊กซี รัชดา
คุณ ภัทรพร ( 9448 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ชลบุรี
คุณ ภัสฐิยา ( 7897 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัส ภูเก็ต
คุณ ภาชินี ( 3152 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ภารวี ( 2476 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย
คุณ ภูวริช ( 7782 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ มณีพร ( 0712 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ มนัสนันท์ ( 6521 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ มะลัย ( 5461 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ มัณฑนา ( 2769 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ มินตรา ( 9834 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ ยศอำพรรณ ( 3704 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ ยุพดี ( 0214 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พัทยา บีช
คุณ ยุพา ( 5787 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ยุพิน ( 6133 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ ยุวดี ( 3409 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พัทยา บีช
คุณ รฐา ( 0373 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ รัชกฤต ( 7658 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ รัชนีกร ( 9331 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ รุสดา ( 3507 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ ลลิตา ( 8018 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ลักษณ์พร ( 6421 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ลักษณา ( 8419 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ลัดดา ( 6182 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ วชากร ( 2091 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ วชิรวิทย์ ( 8551 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ วณารี ( 6248 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ วนัดดา ( 1289 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ วรดา ( 1638 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ วรนุช ( 3998 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ วรรณวดี ( 7709 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ วรัญญา ( 9907 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ วรางคนา ( 6733 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ วราภรณ์ ( 1258 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ วสันต์ ( 1573 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ วาที ( 7317 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ วิภาดา ( 8463 ) ใช้สิทธิสาขา วี สแควร์ นครสวรรค์
คุณ วิโรจน์ ( 4486 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พัทยา บีช
คุณ วีณา ( 0497 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ วีรวัฒน์ ( 1481 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ศรัญญา ( 0280 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ศรายุทธ ( 9107 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ ศรินธร ( 0937 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ ศลิษา ( 5011 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
คุณ ศศิธร ( 5431 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ศศิภา ( 6143 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ ศักรินทร์ ( 7185 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ ศิริวิมล ( 5760 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ ศิโรรัตน์ ( 5360 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัส ภูเก็ต
คุณ ศุภชัย ( 5818 ) ใช้สิทธิสาขา เมกะบางนา
คุณ ศุภโชค ( 1559 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ สุกัญญา ( 3650 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล พระราม 2
คุณ สุจิตรา ( 1650 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ สุจิตรา ( 7879 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ สุทธิพร ( 8315 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล อยุธยา
คุณ สุทธิพันธ์ ( 3522 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ สุนทรา ( 7008 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ สุนิศา ( 7801 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัส ภูเก็ต
คุณ สุปราณี ( 6637 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัส สุขาภิบาล 1
คุณ สุพรรณี ( 2241 ) ใช้สิทธิสาขา วี สแควร์ นครสวรรค์
คุณ สุพัตรา ( 8328 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ สุพัตรา ( 8408 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ สุมณฑา ( 5282 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
คุณ สุวัฒน์ ( 2336 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ สุวิชญา ( 1730 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ สุวิชา ( 0219 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ อนันต์ ( 9871 ) ใช้สิทธิสาขา เดอะพรอมานาด
คุณ อภิชาต ( 9166 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ อมร ( 7441 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ อรพรรณ ( 1891 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ อรพรรณ ( 2871 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ อรพินท์ ( 0660 ) ใช้สิทธิสาขา เทสโก้โลตัส บางใหญ่
คุณ อรรถพล ( 1727 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ อรรถวัฒน์ ( 1338 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ อลิษา ( 4026 ) ใช้สิทธิสาขา วี สแควร์ นครสวรรค์
คุณ อักษราพันธ์ ( 2861 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ อัปษร ( 4737 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ อาทิตยา ( 3373 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ อานันต์ ( 7120 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ อินทิรา ( 7166 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ อุดร ( 7514 ) ใช้สิทธิสาขา โลตัสหลักสี่
คุณ อุมาภรณ์ ( 2119 ) ใช้สิทธิสาขา ซีคอนศรีนครินทร์
คุณ อุษา ( 2752 ) ใช้สิทธิสาขา อยุธยา ซิตี้ปาร์ค
คุณ เอกภาพ ( 0370 ) ใช้สิทธิสาขา เซ็นทรัล ศรีราชา
คุณ เอกลักษณ์ ( 2591 ) ใช้สิทธิสาขา เกตเวย์เอกมัย