Big C Ratchada

บิ๊กซีรัชดา ชั้น 2

ราคาค่าเข้าสาขา บิ๊กซีรัชดา ชั้น 2

เด็ก

ผู้ใหญ่

1 ชั่วโมง ราคา 180 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 280 บาท
ทั้งวัน ราคา 350 บาท
ผู้ใหญ่คนแรกเข้าฟรี
ผู้ใหญ่คนที่ 2
1 ชั่วโมง ราคา 20 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 30 บาท
ทั้งวัน ราคา 50 บาท

ภาพเครื่องเล่นสาขา บิ๊กซีรัชดา ชั้น 2

แล้วสาขา บิ๊กซีรัชดา ชั้น 2

อยู่ไหนน้า?