Central Udon

เซ็นทรัล อุดร ชั้น 5

ราคาค่าเข้าสาขา เซ็นทรัล อุดร ชั้น 5

เด็ก

ผู้ใหญ่

1 ชั่วโมง ราคา 140 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 220 บาท
ทั้งวัน ราคา 400 บาท
1 ชั่วโมง ราคา 40 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 80 บาท
ทั้งวัน ราคา 140 บาท

ภาพเครื่องเล่นสาขา เซ็นทรัล อุดร ชั้น 5

แล้วสาขา เซ็นทรัล อุดร ชั้น 5

อยู่ไหนน้า?