เกตเวย์เอกมัย

ข้อมูลสาขา

พื้นที่: 1,527.70 ตร.ม.
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เครื่องตู้เกม: มี
เบอร์ติดต่อ: 065-5241746
เวลาเปิด-ปิด: 11:00-21:00
GE-06

บรรยากาศภายในสาขา

ราคา

1 ชั่วโมง ราคา 180 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
3 ชั่วโมง ราคา 320 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 50 บาท)
ทั้งวัน ราคา 360 บาท

1 ชั่วโมง ราคา 80 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
3 ชั่วโมง ราคา 100 บาท (ต่อเวลา 30 นาที 20 บาท)
ทั้งวัน ราคา 120 บาท

จุดที่ตั้ง