Junceylon Phuket

จังซีลอนภูเก็ต ชั้น 3

ราคาค่าเข้าสาขา จังซีลอนภูเก็ต ชั้น 3

เด็ก

ผู้ใหญ่

2 ชั่วโมง ราคา 340 บาท
ทั้งวัน ราคา 400 บาท
2 ชั่วโมง ราคา 100 บาท
ทั้งวัน ราคา 120 บาท

ภาพเครื่องเล่นสาขา จังซีลอนภูเก็ต ชั้น 3

แล้วสาขา จังซีลอนภูเก็ต ชั้น 3

อยู่ไหนน้า?