Author: admin

ยุคสมัยที่ภาษาเปิดกว้างขึ้น เพื่อให้เด็กได้เติบโตและสามารถมีการพัฒนาการได้ดี เรื่องภาษาเป็นสิ่งสำคัญ เราจะปลูกฝังได้อย่างไร ลองมาอ่านบทความนี้กัน […]
ในตอนนี้เจ้าตัวเล็กในบ้านของหลายๆคน อยู่ในช่วงของการเรียนแบบ Online เป็นหลัก ดังนั้นสิ่งที่ตามมาไม่ขาดหายไปไหนได้เลยก็คือ “การบ้าน” […]