Author: Admin P.

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต่างให้ความสำคัญอย่าง "จินตนาการ" ในหลาย ๆ ครั้ง เด็กมักจะแสดงสิ่งนี้ออกมาจนทำให้เรารู้สึกว่า โลกที่เขามอง มันช่างสดใสเกินกว่าที่เราคาดไว้ […]
สมาธิสั้น นับเป็นหนึ่งในโรคที่พ่อแม่ต่างให้ความกังวล คนที่อยู่ในภาวะนี้จะมีลักษณะซุกซน อยู่ไม่นิ่ง เด็กที่มีอาการดังกล่าว อาจทำให้เด็กมีปัญหาตามมาในภายหลังได้ […]